WETTELIJKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE
Deze website www.troullioud-fotografie.nl is exclusief eigendom van H.J.B (José) Troullioud, handelend onder de naam Troullioud Fotografie.
Door deze website te raadplegen verklaart u zich akkoord met de voorwaarde voor gebruik, hieronder omschreven.


INTELLECTUEEL EIGENDOM
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, ge-upload of ge-download, verzonden worden of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt of gefotografeerd worden verspreid, noch voor persoonlijk, noch voor commercieel gebruik, zonder schriftelijke toestemming van Troullioud Fotografie vooraf. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website is een schending van het copyright en overige rechten van Troullioud Fotografie.


AANSPRAKELIJKHEID
Troullioud Fotografie is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze website.


TOEPASBAAR RECHT
Op bovenstaande voorwaarden voor gebruik is het Nederlands recht van toepassing. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.


Copyright©
Het copyright van de website www.troullioud-fotografie.nl ligt exclusief bij Troullioud Fotografie, Postbus 111, NL, 2675 ZJ Honselersdijk