Disclaimer

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van de website www.troullioud-fotografie.nl.
De website is eigendom van José Troullioud, handelend onder de naam
Troullioud Fotografie. Door deze website te raadplegen verklaart u zich akkoord met onderstaande condities.

Intellectueel eigendom
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, ge-upload of ge-download,
verzonden worden of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt of gefotografeerd worden verspreid,
noch voor persoonlijk, noch voor commercieel gebruik, zonder schriftelijke toestemming van Troullioud Fotografie vooraf.
Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website is een schending van het
copyright en overige rechten van Troullioud Fotografie.

Aansprakelijkheid
Troullioud Fotografie is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade
voortkomend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie op www.troullioud-fortografie.nl.

Toepasbaar recht
Op bovenstaande condities is het Nederlands recht van toepassing. Enig dispuut voortkomend uit deze condities
zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

Copyright©
Het copyright van de op www.troullioud-fotografie.nl getoonde inhoud is voorbehouden aan Troullioud Fotografie,
Dijkstraat 27, 2675 AV, Honselersdijk, Nederland.